Beschermingsbewind

Beschermingsbewind, ook wel bewindvoering genoemd, is bedoeld voor mensen die niet zelfstandig zorg kunnen dragen voor haar of zijn financiën. Dit kan zijn door een geestelijke of verstandelijke handicap, een verslaving, ouderdom of door andere bijzondere omstandigheden.

Het beschermingsbewind wordt uitgesproken door de rechter en de bewindvoerder heeft de taak het onder bewind gestelde vermogen te beheren. Dit kan voor zowel bepaalde als onbepaalde tijd uitgesproken worden. Bij beschermingsbewind staan het geld en de goederen van de persoon onder bewind. Ook kan het ingesteld worden voor een bepaald deel, bijvoorbeeld alleen voor een erfenis.

Wanneer het beschermingsbewind uitgesproken is, openen wij een beheerrekening en een leefgeldrekening. Verder stellen wij een budgetplan op, hiermee creëren wij overzicht in de inkomsten en uitgaven. Wanneer er schulden aanwezig zijn, bekijken wij welke mogelijkheden er zijn om deze af te lossen.

Beschermingsbewind kan door meerdere personen aangevraagd worden. De rechthebbende zelf kan het aanvragen, een mentor of curator, maar ook een partner, familielid tot in de vierde graad of een betrokken zorginstelling. De voorgestelde bewindvoerder kan helpen bij de aanvraag van het beschermingsbewind.

Voor betrouwbare informatie over beschermingsbewind, kunt u kijken op de site van de rechtspraak.

De kosten voor beschermingsbewind in 2023

De kosten voor beschermingsbewind zijn vastgesteld in de wet, in veel (minima) gevallen is er bijzondere bijstand aan te vragen voor de kosten. Onderstaande bedragen zijn inclusief BTW.

Eenpersoonsbewind

  • Standaard: € 125,53 per maand
  • Problematische schulden: € 162,44 per maand
  • ​Intakevergoeding: € 709,06​ eenmalig
  • Eindrekening en verantwoording: € 266,20 eenmalig

​Tweepersoonsbewind

  • Standaard: € 150,54 per maand
  • Problematische schulden één persoon: € 172,72 per maand
  • Problematische schulden beide personen: € 194,81 per maand
  • ​Intakevergoeding: € 850,63 eenmalig
  • Eindrekening en verantwoording: € 319,44 eenmalig